Single service

Статични изчисления

Пон - Нед: 09:00 - 18:00

office@stmengineering.org

Статични изчисления

При проектирането на сгради трябва да се осигурят надеждността (носимоспособността, експлоатационната годност и дълготрайността) на конструкциите и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. Сградите се проектират и изпълняват така, че по време на проектния експлоатационен срок да издържат на изчислителното сеизмично въздействие без локално или общо разрушаване и да запазват конструктивната си цялост и носеща способност за поемане на постоянните и променливите натоварвания след земетресение.