Single service

План за безопасност и здраве

Пон - Нед: 09:00 - 18:00

office@stmengineering.org

План за безопасност и здраве (ПБЗ)

Проекта съдържа необходимите чертежи и схеми, както и  подорбна обяснителна записка необходими за заверяване пред всички държавни институции. Целта на плана е да се покажат видовете работи ,които трябва да се извършат за реализиране на строежа и мерките по техническа и пожарна безопасност и хигиена на труда ,които трябва да се предприемат по време на строителството.