За нас

За нас и нашата дейност

STM е млад колектив от строителни инженери с опит в проектирането на жилищни, административни и промишлени сгради, метални и стоманобетонови мостове, халета и подпорни стени. Нашите вече реализирани проекти включват разнообразие от преустройства и ремонти, нови строителни проекти от еднофамилни къщи до многоетажни търговски сгради с подземен паркинг. Екипът на STM може да предложи широка гама от стандартни и алтернативни решения за реализирането на всеки инвестиционен проект.Основната задача на инженерния екип е прецизното изпълнение в оптимални срокове и създаване на максимална ефективност и технологичност на строителния процес.

Нашите услуги обхващат следните области:

-статични изчисления на конструкцията

-изработка на кофражни планове

-изработка на армировъчни планове

-план за безопасност и здраве

За изготвяне на проектите използваме софтуерни продукти изчисляващи по М.К.Е. и CAD софтуери. STM е специализиран в изготвянето на конструктивни чертежи с армировка за Австрия и Германия, има реализиран проект и за Норвегия. Годините опит в проектирането за страни от Европейския съюз ни дават голяма увереност при проектирането на обекти за България, съобразени с нововъведените евро норми БДС EN.

Нашите услуги

Статични изчисления на конструкцията

Изработка на кофражни планове

Изработка на армировъчни планове

План за безопасност и здраве

Развитие

2002г завършил ТС "Васил Левски" гр.Варна
2007г Завършил ВСУ"Любен Каравелов" гр.София
2010 ВСУ"Любен Каравелов" степен магистър
Членове на КИИП с Пълна Проектантска Правоспособност
10 години опит по реални проекти