Проектиране на сгради и съоръжения

Нашият екип от проектанти има опит в изготвянето на инвестиционни проекти на жилищни и обществено – обслужващи сгради, хотелски комплекси, малки търговски сгради, гаражи и др. Проектирането се извършва в съответсвие с действащите норми в България.

Кофражни планове

Кофражните планове се изчертават на CAD софтуер.

Статични изчисления

За статичните изчисления се използват софтуерни продукти за детайлно изследване и оптимизиране на резултатите.

Армировъчни планове

Армировъчните планове се изчертават на CAD софтуер.

ПБЗ

План за безопастност и здраве се изработва съгласно действащите норми в България и съгласува с необходимите институции.

Български Проекти

Часове работа

Чуждестранни Проекти

разгледайте нашите проекти

Проекти

   

Нашата цел

Ние, в STM Engineering непрекъснато се стремим да доставим високо качество на всеки един пазар, където оперираме, предоставяйки „civil engineering and building solutions„ за частния сектор в Европа. Проектирането ние водено от нуждите на клиентите и сме мотивирани да представим най-добрите решения. Работата ни за частния сектор в избрани европейски локации ни е спечелила репутацията за качество и прецизно изпълнение.